PSİKOTERAPİ VE BİOREZONANS İLE SİGARAYI BIRAK

Biorezonans Nedir?

Biorezonans desteği, içilen sigaradan alınan elektromanyetik alanın vücuttan silinmesi işlemidir. Biorezonans desteği ile kişinin içtiği son sigaradan aldığı frekans bilgisini vücuda ters çevirip vermesiyle yapılır.
Bu da ayna görüntüsünde, yani birbirinin tersi olan iki titreşimin birbirini yok edeceği bilgisiyle örtüşmektedir. Dolayısıyla biorezonans destek seansları ile, bağımlılık yapan maddenin vücuttan atılmasına ve o maddeye karşı ilginin belirgin biçimde azalmasına neden olur.

1-2 Seansta Biorezonans Desteği İle Sigarayı Bırakmak Mümkün

Bu seansın hemen sonrasında sigara içme isteğinde kalıcı azalma olması beklenir. Seans sonrası, sigara eskisi gibi zevk vermez hale gelir. Yapılan işlem, bir yandan da tütünün içerisinde bulunan ve vücutta birikmiş olan zehirli ve toksik maddelerin vücuttan hızla atılmasını sağlar. Biorezonans cihazıyla yapılan bu işlem, sigarayı bırakmak için iyi bir destektir.

Biorezonans Desteğinin Sigarayı Bırakmada Etkili Olduğu ve Yan Etkisinin Olmadığı Bilimsel çalışmalarla Saptanmıştır.

Yapılan çalışmalar ve bizim gözlemlerimizde biorezonans desteğinin hastaların %70-80 inde etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca yapılan geniş ölçekli çalışmalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır.

Biorezonans Seansından 48 Saat Önce Arınma Hazırlıklarına Başlanmalıdır.

Seansın başarılı olabilmesi için, kişinin seans öncesi hazırlıklarını tam ve eksiksiz yapması, seans sonrasında doktorların verdiği kurallara harfiyen uyması, terapinin etkinliği açısından çok önemlidir.

Sigarayı Bırakmak Psikoterapi Uygulanması Kurtulma Şansını Arttırır.

Ayrıca kişinin sigarayı bırakmaya hazır olması da terapinin başarı oranlarını çok yükseklere çıkarmaktadır. Seans öncesi kişi ile yapılan Psikiyatri Doktoru görüşmesi ile kişinin bağımlılık düzeyi belirlenir, bilindiği üzere sigara hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yaptığı için seanslara eklenen psikoterapi ile kişinin sigarayı bıraktıktan sonra psikolojik yoksunluk yaşamaması için bir takım önerilerde bulunulur. Davranışçı terapilerin devam ettirilmesi kişinin yeniden sigaraya başlama ihtimalini çok aza indirir. Psikoterapi ile kişiyi sigara içme davranışına iten düşüncelerin saptanması, bu düşüncelerle baş edebilme becerilerinin
geliştirilmesi sağlanır. Sigarayı bırakmada ilk 3 ay yeniden başlamak için çok risklidir. Bu dönemde sigaraya tekrar başlamaması için tedavi sürecine eklenecek konuşma terapileri başarı şansının ciddi anlamda arttıracaktır.

Yapılan çalışmalarda profesyonel destek alanlarda hiç bir destek almayanlara oranla sigarayı bırakma şansı 10 kat artmaktadır.

Sigarayı bırakmak aslında sanıldığı kadar zor değildir.

Sigaradan kurtulmak için genellikle tek seans yeterlidir. Ancak etkinliği arttırmak için 3-4 gün aralıklı 2. seans önerilmektedir. Kişinin zorlandığı durumlarda destek seansları da uygulanabilir. Ayrıca biorezonans desteği yanında uygulanacak psikoterapi ile danışanlarımızın sigarayı bırakma etkinliğini arttıracaktır.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.

WhatsApp chat