Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık durumu cinsel yaşamının nasıl olduğu ile yakın ilişkilidir. Cinsel yaşamdaki aksaklıklar hem direk etki ile yaşamın önemli bir alanında tatminsizliğe yol açar hem de çeşitli ruhsal hastalıklara zemin hazırlar.

Cinsellik çok boyutlu bir kavramdır ve cinsel döngü birkaç aşamalardan oluşur. Bu aşamalardan birinde ya da birden fazlasında olabilen bozulmalar cinsel sorun ya da cinsel işlev bozukluğu olarak karşımız çıkmaktadır. İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş inançların çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri etkili olabilir. Cinsellik kişilerin bulunduğu toplumun kültürel yapısına, yaşayışlarına, fiziksel görünümlerine, inanışlarına,  kişilik özelliklerine ve ruhsal durumlarına göre farklılık gösterir. Fakat sağlıklı cinsel ilişki bunu zorlamadan yaşayan, kendilerine özel kılınan, sevdikleri ve sevmediklerine göre, tercihlerine göre zevk almayı ve vermeyi esas kılan sonunda mutlu hissettiren, kimyası uyan bir yakınlaşma olması gerekmektedir.

Cinsel işlevselliği bozan durumlar; kadının ve erkeğin bulunduğu topluma göre yetiştirilme tarzı, geleneksel cinsel rolü, kimliği, ebeveynlerle kurulan sağlıksız ilişki, katı dini ve ahlaki inançlar, otoriter bir aile yapısı, kişilik sorunları, cinsel kimlik ve yönelim sorunları, cinsel taciz ve travmalar, cinsel fobi ve kaçınmalar, ilişki çatışmaları ve partnere karşı ilgi kaybı, performans kaygısı, psikiyatrik sorunlar sayılabilir.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Call Now Button
WhatsApp chat