Uzman Klinik Psikolog/ Psikoterapist Yusuf Yerli

About Yusuf Yerli

This author Yusuf Yerli has created 7 entries.

Koronavirüs Pandemisinin Psikolojiye Olumsuz Etkileri

Corona virüsü diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de yayılmaya başladı. Virüsün yayılma gücünün yüksek olması korkuları da beraberinde getiriyor. Salgın hastalıkların beklenmedik ve yaşamı tehdit eder yapısı korku ve kaygı uyandırıcı olmakla birlikte bireylerin yaşamsal faaliyetlerini değiştirmelerine, rutin yaşantısının dışına çıkmasına ya da kısıtlamalarına neden olabiliyor. Çünkü rutin demek güven demektir. İnsanlar kendi rutininin dışına çıktıklarında kaygı duygusu artış göstermektedir. İnsanlar hayatlarını kontrolsüz bir şekilde kısıtlayabiliyor. Sosyal medyada olan bilgi kirliliği insanları aşırı şekilde kaygılandırıp endişe ve panik nöbetlerine

Saç Sağlığı ve Psikoloji

En önemli aksesuarımız olan saçlarımızın dökülmesi psikolojimizi etkilediği gibi saç kayıplarının nedenleri de psikolojik olabilmektedir. Saç dökülmesinin her birey üzerinde farklı etkileri olmaktadır. Özellikle saç kayıplarının yaşattığı duygusal etkiler zorlayıcı olabilmektedir. Kişinin kaygı düzeyinin yüksek olması kişinin bedensel fonksiyonlarına yansır. Özellikle anksiyete (kaygı) bozukluklarında kalp çarpıntısı, mide bulantısı, nefes almakta güçlük, huzursuzluk gibi etkileri olmakla beraber uzun süreli kaygı bozukluklarında saç dökülmesine sebebiyet vermektedir. Aynı durum depresyon hastaları içinde geçerlidir. Depresyon hastalarında mutsuzluk, isteksizlik, öz bakımda azalmalar kişide saç kayıplarına

Makyaj Yapmanın Psikolojik Etkileri

Güzellik, tarih boyunca popüler olan bir konu. Ancak son dönem sosyal medya araçlarının etkisiyle bu konu çok gelişti. Herkes kendi güzellik rutininden bahsediyor, onu geliştirmeye çalışıyor. Bu ortamda makyaj ve kişisel bakıma düşkün olan insanlar hakkında olumsuz yargılar söz konusu olabiliyor. Oysa bilimsel araştırmalara göre aslında durum tam tersi. Depresyon ve kaygı bozukluklarında; makyaj yapmak, kişisel bakım ve cilt bakımı yapmak beynimize olumlu mesajlar vererek depresyon ve kaygı bozuklukları üzerinde önemli bir rol oynuyor. Kaygı ve depresyon ile savaşan bir bireyin

Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir. Bireyin özellikle ruhsal sağlıklılık durumu cinsel yaşamının nasıl olduğu ile yakın ilişkilidir. Cinsel yaşamdaki aksaklıklar hem direk etki ile yaşamın önemli bir alanında tatminsizliğe yol açar hem de çeşitli ruhsal hastalıklara zemin hazırlar. Cinsellik çok boyutlu bir kavramdır ve cinsel döngü birkaç aşamalardan oluşur. Bu aşamalardan birinde ya da birden fazlasında olabilen bozulmalar cinsel sorun ya da cinsel işlev bozukluğu olarak karşımız çıkmaktadır. İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal

İlişkim ve ben

Evlisiniz ve arkanıza bakıp nasıl bir evliliğinizin olduğunu düşünün. İşinizi kolaylaştırıp size şöyle bir soru soralım; eşinizle ne kadar uyumlusunuz? Evlilikte uyum olmazsa sizin, eşinizin hatta çocuklarınızın psikolojik ve fizyolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluğu ve evlilik doyumunu da getirir. Evlilik ilişkisini yaşarken, evlilik uyumu, evlilik doyumu, evliliğe ait uyumu artıran bir faktör olmadığı sürece mutlu bir insan olabilmekten bahsetmek oldukça zordur. Evlilik uyumu ve evlilik doyumu benzer kavramlardır ve bu iki kavram sürekli birbirini destekler. Yani

Depresyonun mevsimi var mıdır?

Depresyon; arkadaşlarımız, yakınlarımız, çevremizdekiler çoğu kişiden duymuşuzdur bu kelimeyi “Depresyondayım.’’ Peki nedir bu depresyon? Aslında depresyon, temel belirtileri; isteksizlik, hayattan zevk alamamak, içinden hiçbir şey gelmemek olan bir hastalık halidir. Depresyon; düşüncelerimizi, duygularımızı, vücudumuzu etkileyen bir hastalıktır. Yani yemek yememizi, uykularımızı, sağlıklı düşünce üretmemizi etkileyen bir hastalıktır. Depresyonda olan bir kişi; ailesinden, arkadaşlarından uzaklaşır, etkinliklere sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Depresif olan kişiler her şeye ümitsiz bakar, hayatında olan olumsuzluklardan hep kendini suçlar ve kimsenin ona yardım edebileceğine inanmama eğilimindedir. Peki neden

Biz Anksiyeteyi (Kaygıyı) Kontrol Altına Alalım

Anksiyete kaygı demektir. Anksiyeteyi yaşamında hissetmeyen kimse yok gibidir. Bizim bu bölümde ele alacağımız anksiyete, bozukluk niteliğinde olan, yani yaşamın büyük bölümünde, hemen her gün ya da belirli etkinliklere katılma sırasında ortaya çıkan anksiyetedir. Her anksiyete bozukluk sayılamaz. Normal olarak öğrencilerin sınav öncesi, hatta sırasındaki durumları birçok anksiyete öğesini taşır. Askerlikte silahlı nöbet sırasında da anksiyete kişiye eşlik eder. Bunlar normaldir. Ancak kişi, korku ve panik duygusunu beklenen olay geçtikten sonra bile yaşam kalitesini bozacak düzeyde hissediyorsa kişide bir anksiyete

Call Now Button
WhatsApp chat