Şizofreni

ŞİZOFRENİ HASTALIĞI

Genellikle 20’li yaşlarda başlayan kişinin gerçeklikle bağlantısının koptuğu duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen bir beyin hastalığıdır. Şizofreni her yüz kişinden birinde görülebilmektedir. Şizofreni de erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olmaktadır. Hastalık öncesi dönemde içe kapanma, sinirlilik, davranış değişikleri, sosyal çevreden uzaklaşma, depresif belirtiler, donuk yüz ifadesi, garip davranışlar vb görülebilmektedir. Hastalık öncesi dönem belirtilerin iyi gözlenmesi bu tür belirtileri olan kişilerin mutlaka psikiyatrik değerlendirilmesi yapılmalıdır.

TEDAVİ

Bir beyin hastalığı olan şizofreni hastalığında beyinde meydana gelen  kimyasal değişikliklerin antipsikotik ilaçlarla tedavisi gereklidir. Ayrıca kişinin yaşamış olduğu düşünce karmaşası ve sosyal sorunları için psikoterapi ile desteklenmesi gerekir. Hasta ve ailesine destek sağlanmalıdır.

TARİHÇE

Şizofreni insanlık tarihi kadar eskidir. Eski çağ Sanskrit yazılarında ve Hipokrat okuluna bağlı eski Yunan hekimlerinin yazılarında şizofrenik türde ruh hastalığının tanımladığı bildirilmektedir. Şizofrenik belirtileri konu alan metinler M.Ö. 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. M:S: birinci ve ikinci yüzyıllarda, Eski Yunanda, büyüklük ve kötülük görme sanrılarının yanı sıra bilişsel işlevlerde ve kişilikte yıkımla giden ruhsal bozukluklar tanımlanmıştır. Orta Çağ Avrupa’sında şeytana tutulmuş diye bilinen ruh hastalarının önemli bir bölüğü kuşkusuz şizofreniklerdi,

”Demetia Precox” kavramını ilk kullanan, Belçikalı psikiyatrist Morel’dir. Morel 1860 yıllında yayınladığı ”Akıl Hastalıkları” adlı kitabında, 14 yaşında bir çocuğunda, aile içinde ve okulda çatışmalar ve uyum sorunlarıyla başlayıp, yıkımla sonlanan bir içe kapanma tablosu tanımlamış ve bu tabloyu Dementia Praecox olarak adlandırmştır.

WhatsApp chat