Uzman Klinik Psikolog Zeynep Külahlı

Zeynep Külahlı

Uzman Klinik Psikolog

Uzmanlık Alanları: Yetişkin, Aile, Çift
Terapi Eğitimleri: Pozitif Psikoterapi, EMDR, Aile Danışmanlığı, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Masal Terapisi Temel Eğitimi
Test Eğitimleri: WISC-R, MMPI, Terapötik Kartlar (Personita)
Uzman Klinik Psikolog Zeynep Külahlı Kimdir?
Uzman Klinik Psikolog Zeynep Külahlı Bursa’da doğdu. Çocukluğundan beri farklı diller öğrenmeye ilgisi oldu. Saint Benoît Fransız Lisesi’nde Fransızca ve İspanyolca öğrendi. Davranış bilimlerine ilgisi üzerine bireylere yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışman olmaya karar verdi. Farklı alanlarda sorun yaşayan kişilere yardım etme hevesiyle farklı gelişim gösteren ve engelli çocuklara, yetişkinlere ve ailelerine, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ergenlere, okul öncesi dönemdeki çocuklara ve ailelerine ve fabrika işçilerine gönüllü olarak destek verdi. Staj yaptığı anaokulunda üniversite son sınıfta yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Profesyonel kariyerine yarı zamanlı çalıştığı anaokulunda tam zamanlı olarak devam etti.
“Aile Danışmanlığı”, “Pozitif Psikoterapi”, EMDR 1. Düzey” alanlarında süpervizyonunu tamamladı. Terapi eğitimleri dışında gönüllü olarak toplamda 200 saat bireysel ve grup süpervizyonlarına katıldı; bireysel süpervizyonlarını Prof. Dr. Ali Eryılmaz’dan, grup süpervziyonlarını Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Doç. Dr. Hüseyin Ünübol’dan aldı. Pozitif Psikoterapi ve EMDR yaklaşımlarıyla ilerlediği seanslarda danışanların problemleriyle birlikte güçlü yönlerini de ele almakta, yaşamlarını bütüncül algılamaktadır.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik, EMDR Derneği üyesidir.
Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi
Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (İngilizce) bölümünü onur derecesiyle bitirdi. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını Doç. Dr. Habib Erensoy danışmanlığında “Mobil Flört Uygulaması Kullanan ve Kullanmayan Yetişkinlerin Özsaygı, Dürtüsellik ve İstismar Düzeylerinin İncelenmesi” konulu tez çalışması ile tamamladı.
İş Deneyimleri
Üniversitenin ilk yılından itibaren zorunlu stajlarının yanında gönüllü olarak stajlar yaptı. Metin Sabancı Spastik Çocuklar Okulu’nda, Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde, 2 okul öncesi özel okulda ve 3 devlet okulunda (ilkokul ve lise) stajyer rehber öğretmen olarak; Oyak-Renault A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile özel eğitim alanında hizmet veren Tomurcuk Vakfı’nda kurum içi stajyer psikolojik danışman olarak yer aldı. Üniversiteden mezun olduğu tarihten itibaren 5 sene boyunca Yeni Mevsim Anaokulu’nda rehber öğretmen olarak çalıştı. Öğrencilerin psikososyal gelişimleriyle ilgili çocuklara ve ailelerine rehberlik etti. Yüksek lisans programı kapsamında NP Beyin Hastanesi’nde klinik stajını tamamladı. 2018-2022 yılları arasında Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’nde 2500 saatin üzerinde yetişkin bireylere psikoterapi hizmeti verdi.
Akademik Faaliyetler
“Mobil Flört Uygulaması Kullanan ve Kullanmayan Yetişkinlerin Özsaygı, Dürtüsellik ve İstismar Düzeylerinin İncelenmesi” konulu tez çalışmasını 4. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi’nde “Mobil Flörtün Psikolojisi” başlığı ile hem bildiri olarak sunmuş hem de tam metin olarak yayınlanmıştır.
Prof. Ali Eryılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ceymi Doenyas ile Borderline Kişilik Bozukluğu hakkında yazdığı “Borderline Kişilik Bozukluğuna Fenomenolojik Bir Bakış: Temel Bilişsel Stratejiler, İlgili Hedefler ve İlişkili Davranışlar” (“A Phenomenological Perspective on Borderline Personality Disorder: Core Cognitive Strategies, Related Goals, and Associated Behaviors”) isimli makalesi Clinical Psychology & Psychotherapy dergisinde yayınlanma aşamasındadır.
Katıldığı Diğer Eğitim ve Seminerler
▪ “İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet” konulu Psikanalitik Bakışlar 9 Sempozyumu (21 saat) – Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği
▪ Psikolojik Sorunlara Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Modeli (16 saat) – Prof. Dr. Ali Eryılmaz
▪ 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi (16 saat) – Üsküdar Üniversitesi
▪ Gestalt Kişisel Gelişim Grubu (16 saat) – Yeditepe Üniversitesi PDR Bölümü, Asuman Güner
▪ Yaşlanma Psikolojisi Kongresi (16 saat) – Üsküdar Üniversitesi
▪ I. Uluslararası Lacan Sempozyumu (16 saat) – Düşünbil Akademi
▪ VI. PSYCDAY Kongresi (16 saat) – Koç Üniversitesi
▪ 4. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (16 saat)
▪ Kanserli Çocuklarla Çalışmak Gönüllü Eğitimi (16 saat) – Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
▪ Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (9 saat) – Prof. Dr. Ali Eryılmaz
▪ Gestalt Psikolojisi (9 saat) – Dr. Öğr. Üyesi Asuman Güner Öztürk
▪ Anne-Bebek Ruh Sağlığı Kongresi (7 saat) – Üsküdar Üniversitesi
▪ Okul Öncesi Dönem ve Pozitif Psikoloji (7 saat) – Prof. Dr. Ali Eryılmaz
▪ Çocuklarda Otonomi (6 saat) – Can Emre Uygan
▪ Gelişim Odaklı Beceri Analizi (6 saat) – Aslı Kılıçaslan
▪ Duyusal Motor Gelişimi (6 saat) – Onur Aşkar
▪ Psikolojik İlk Yardım (4 saat) – Kadıköy RAM
▪ Öğrenme Güçlüğü ve Hiperaktivite (3 saat) – Ertan Görgü
▪ Öğrenmenin Nörolojisi (3 saat) – Onur Aşkar
▪ İlkokula Hazırlık (3 saat) – Aslı Kılıçaslan
▪ Ebeveyn-Çocuk İletişimi (3 saat) – Iraz Toroz Suman
▪ Pozitif Aile Semineri (2 saat) – Hande Sinirlioğlu Ertaş
▪ Motivasyonel Görüşme (2 saat) – Saadet Merin
▪ Homeopati (2 saat) – Uzm. Dr. Sibel Spinu
▪ Okul Öncesi Dönem Çocukları İle Öznel İyi Oluş Üzerine Yapılan Bir Uygulama (2 saat) – Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Sezgi Bilek Saraydar
▪ Narsisizm ve Narsistik Kişilik Organizasyonu (2 saat) – Doğan Şahin
▪ Tiyatro Eğitimi (8 saat) – Güray Dinçol
▪ Orff Eğitimi (5 saat) – İlkay Nişancı
▪ Ağız Kopuzu Atölyesi (3 saat) – Fuat Yıldız

Call Now Button
WhatsApp chat